Sơn chịu nhiệt

Dòng sản phẩm chuyên dùng cho ống pô xe máy. Có thể chịu được nhiệt độ lên đến 6000C